dijous, 1 de setembre de 2011

Proposta de recuperació de l'agricultura a la Vall de Betlem (Badalona)

La Vall de Betlem és una vall situada a la Serralada de Marina (TM de Badalona) que havia estat conreada fins als anys 70 del segle XX. Desprès de l’abandó de l’agricultura, la vall va esdevenir un sòl incert, amb expectatives, on es duien a terme activitats i usos no autoritzats.
Actualment la zona d’estudi és una gran zona d’oci dels habitants de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet, atrets pels espais oberts i la presència del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
Aquest treball proposa la recuperació de l’agricultura a la vall, intentant compatibilitzar l’activitat agrària amb els altres valors de la zona (naturals, culturals i socials). La hipòtesis I preveu recuperar 61,9933 ha., mentre que la hipòtesis II preveu recuperar 48,0420 ha.
A l’anàlisi cost benefici de les propostes s’ha considerat o no el cost d’oportunitat des del punt de vista privat. Si considerem el cost d’oportunitat el preu de venda del raïm ha d’ésser 812,00 €/ kg per la hipòtesis I i de 1.047,5 €/ kg per a la hipòtesi II per a l’obtenció de beneficis. Sense considerar el cost d’oportunitat el preu del raïm ha d’ésser de 0,59 €/ kg per la hipòtesis I i de 0,62 €/ kg per la hipòtesi II.
La recuperació de l’agricultura podria ser compatible amb el Pla Terrotorial Metropolità però difícilment amb l’altra planejament urbanístic de la zona.
La hipòtesis II és la més compatible amb els valors de la zona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada