dimarts, 4 de febrer de 2014

Atles Europeu d'Agricultura Periurbana - Atlas Europeo de Agricultura Periurbana

Dins el projecte Europeu COST Action Urban Agriculture Europe, s'ha creat un Atles amb exemples d'espais agrícoles/ projectes i explotacions agrícoles situdes en espais periurbans.

L'objectiu d'aquest atles es donar a conèixer aquests espais agrícoles urbans i periurbans.

Atles Europeu d'Agricultura Urbana

Dels diferents casos, jo he introduït els que fan referència a la  Denominació d'Origen Alella i els que es troben dins el municipi de Badalona (Catalunya).

(Aquest Atles s'anirà actualitzant)


Dentro del proyecto Europeo COST Action Urban Agriculture Europe, se ha creado un Atlas de ejemplos de espacios agrícolas/ de proyectos/ de explotaciones agrícolas en áreas periurbanas.

El objetivo de este atlas es dar a conocer estos espacios  agrícolas urbanos y periurbanos.

Atlas Europeo de Agricultura Urbana y Periurbana 

De los diferentes casos expuestos, yo he introducido los que refieren a la Denominación de Origen Alella y los que se encuentran en el municipio de Badalona (Cataluña - España).

(Este Atlas se irá actualizando)